پروتمافایل

اصول مدیریت پرورشی و بهداشتی ماهیان گرم آبی 20 اسلاید

اصول مدیریت پرورشی و بهداشتی ماهیان گرم آبی 20 اسلاید اصول مدیریت پرورشی و بهداشتی ماهیان گرم آبی 20 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری و پیشینه نیات رفتاری مشتری مبانی نظری و پیشینه نیات رفتاری مشتری

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

اصول كنترل بیماریهای گیاهی 16 اسلاید

اصول كنترل بیماریهای گیاهی 16 اسلاید اصول كنترل بیماریهای گیاهی 16 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

اصلاح آفتابگردان زراعی 24 اسلاید

اصلاح آفتابگردان زراعی 24 اسلاید اصلاح آفتابگردان زراعی 24 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 7,100 تومان

استخراج در صنایع غذایی 34 اسلاید

استخراج در صنایع غذایی 34 اسلاید استخراج در صنایع غذایی 34 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 3,500 تومان

ازدیاد نباتات 32 اسلاید

ازدیاد نباتات 32 اسلاید ازدیاد نباتات 32 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه نقش مدیران

مبانی نظری و پیشینه نقش مدیران مبانی نظری و پیشینه نقش مدیران

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

ارزیابی تنوع ژنتیكی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولكولی AFLP 44 اسلاید

ارزیابی تنوع ژنتیكی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولكولی AFLP 44 اسلاید ارزیابی تنوع ژنتیكی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولكولی AFLP 44 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 3,900 تومان

مبانی نظری و پیشینه مهارت های مدیران آموزشی

مبانی نظری و پیشینه مهارت های مدیران آموزشی مبانی نظری و پیشینه مهارت های مدیران آموزشی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مهارت های اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه مهارت های اجتماعی مبانی نظری و پیشینه مهارت های اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

اثر عوامل محیطی در رشد و نمو بازدهی محدودكننده در زراعت آفتابگردان 13 اسلاید

اثر عوامل محیطی در رشد و نمو بازدهی محدودكننده در زراعت آفتابگردان 13 اسلاید اثر عوامل محیطی در رشد و نمو بازدهی محدودكننده در زراعت آفتابگردان 13 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 3,100 تومان

مبانی نظری و پیشینه موسیقی درمانی

مبانی نظری و پیشینه موسیقی درمانی مبانی نظری و پیشینه موسیقی درمانی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

Wind stress تنش - 16 اسلاید

Wind stress تنش - 16 اسلاید Wind stress تنش 16 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 5,900 تومان

مبانی نظری و پیشینه مکاتب اخلاقی

مبانی نظری و پیشینه مکاتب اخلاقی مبانی نظری و پیشینه مکاتب اخلاقی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت پذیری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت پذیری اجتماعی مبانی نظری و پیشینه مسئولیت پذیری اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود مقاله دوربین مداربسته

دانلود مقاله دوربین مداربسته سیستم های نظارت تصویری از سالیان پیش به عنوان ابزاری مهم در بحث نظارت و ایجاد امنیت مورد استفاده قرار گرفته اند با توجه به سابقه طولانی این سیستم ها، تحولات و پیشرفت های بسیار زیادی در این حوزه صورت پذیرفته است که اطلاع از روند این پیشرفت ها، آخرین دستاوردها و تکنولوژی ها، نکات مهم در یک سیستم نظارت تصویری و موارد بسیار دیگر می تواند کمک شایانی ب

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت فراگیر مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت فراگیر

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی و مدیریت عملکرد

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی و مدیریت عملکرد مبانی نظری و پیشینه ارزیابی و مدیریت عملکرد

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت زنجیره تامین (SCM)

مبانی نظری و پیشینه مدیریت زنجیره تامین (SCM) مبانی نظری و پیشینه مدیریت زنجیره تامین (SCM)

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه سبک زندگی و مدیریت بدن

مبانی نظری و پیشینه سبک زندگی و مدیریت بدن مبانی نظری و پیشینه سبک زندگی و مدیریت بدن

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدرسه هوشمند

مبانی نظری و پیشینه مدرسه هوشمند مبانی نظری و پیشینه مدرسه هوشمند

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه لکنت زبان

مبانی نظری و پیشینه لکنت زبان مبانی نظری و پیشینه لکنت زبان

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه گردشگری الکترونیکی

مبانی نظری و پیشینه گردشگری الکترونیکی مبانی نظری و پیشینه گردشگری الکترونیکی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه کسب و کار الكترونیک

مبانی نظری و پیشینه کسب و کار الكترونیک مبانی نظری و پیشینه كسب و كار الكترونیك

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان