پروتمافایل

مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان

مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه هوش اجتماعی و کیفیت خدمات

مبانی نظری و پیشینه هوش اجتماعی و کیفیت خدمات مبانی نظری و پیشینه هوش اجتماعی و کیفیت خدمات

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

آزمون بنتون

آزمون بنتون آزمون کامل بنتون

توضیحات بیشتر دانلود 9,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی مبانی نظری و پیشینه موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی مبانی نظری و پیشینه معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مشوق های صادراتی دولت و عملکرد صادراتی شرکت ها

مبانی نظری و پیشینه مشوق های صادراتی دولت و عملکرد صادراتی شرکت ها مبانی نظری و پیشینه مشوق های صادراتی دولت و عملکرد صادراتی شرکت ها

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی شرکت و اشتیاق شغلی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی شرکت و اشتیاق شغلی کارکنان مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی شرکت و اشتیاق شغلی کارکنان

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مزیت رقابتی و مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانكی ایران

مبانی نظری و پیشینه مزیت رقابتی و مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانكی ایران مبانی نظری و پیشینه مزیت رقابتی و مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانكی ایران

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

عکسهای فتو استاک زیارت برای پوستر مذهبی

عکسهای فتو استاک زیارت برای پوستر مذهبی عکس های فتو استاک زیارت برای پوستر مذهبی و عکس اورجینال میباشد

توضیحات بیشتر دانلود 2,600 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت كیفیت فراگیر و عملكرد مالی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت كیفیت فراگیر و عملكرد مالی مبانی نظری و پیشینه مدیریت كیفیت فراگیر و عملكرد مالی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت كیفیت جامع و رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه مدیریت كیفیت جامع و رضایت مشتری مبانی نظری و پیشینه مدیریت كیفیت جامع و رضایت مشتری

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و عملكرد كاركنان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و عملكرد كاركنان مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و عملكرد كاركنان

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت یکپارچه شهری

مبانی نظری و پیشینه مدیریت یکپارچه شهری مبانی نظری و پیشینه مدیریت یکپارچه شهری

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت جامع (TQM)

مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت جامع (TQM) مبانی نظری و پیشینه مدیریت کیفیت جامع ( TQM )

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و توسعه محصول جدید

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و توسعه محصول جدید مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و توسعه محصول جدید

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبدل ac ac سه فاز

مبدل ac ac سه فاز مبدل ac به ac سه فاز تریستوری تحت زاویه آتش دلخواه سیمولینک

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

سیکلوکانورتر سه فاز

سیکلوکانورتر سه فاز مبدل فرکانسی یا سیکلوکانورتر سه فاز که تحت زاویه اتش دلخواه جهت تبدیل فرکانس بالا به پایینتر ( 60 به 12 هرتز)

توضیحات بیشتر دانلود 16,000 تومان

مبدل ac dc سه فاز

مبدل ac dc سه فاز مبدل ac به dc سه فاز تریستوری تحت هر زاویه اتش دلخواه

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری و پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری مبانی نظری و پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت زندگی کاری

مبانی نظری و پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت زندگی کاری مبانی نظری و پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت زندگی کاری

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری و ارزیابی عملکرد

مبانی نظری و پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری و ارزیابی عملکرد مبانی نظری و پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری و ارزیابی عملکرد

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان