پروتمافایل

پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری مالی جلد اول ویلیام اسکات ترجمه: دکتر علی پارسائیان

پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری مالی جلد اول ویلیام اسکات ترجمه: دکتر علی پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری مالی جلد اول ویلیام اسکات ترجمه دکتر علی پارسائیان با عنوان روش مبتنی بر اطلاعات سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم گیری

توضیحات بیشتر دانلود 17,000 تومان

موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد HSE (مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد HSE (مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست) موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد HSE (مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست)

توضیحات بیشتر دانلود 9,000 تومان

تحقیق متره و براورد

تحقیق متره و براورد دانلود تحقیق در مورد متره و برآورد در قالب ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

25 موضوع پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی

25 موضوع پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی 25 موضوع پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی

توضیحات بیشتر دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد اول)

پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد اول) دانلود پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری مالی اسکات با عنوان روش مبتنی بر تعیین ارزش از نظر ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

مبانی برنامه نویسی

مبانی برنامه نویسی دانلود مقاله در مورد مبانی برنامه نویسی در قالب ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد اول)

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد اول) دانلود پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری مالی اسکات با عنوان روش مبتنی بر تعیین ارزش کاربردها

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد اول)

پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد اول) دانلود پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد اول) با عنوان اهمیت رویه های حسابداری و تئوری اثباتی حسابداری

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری مالی اسکات(جلد دوم)

پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری مالی اسکات(جلد دوم) دانلود پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری مالی اسکات با عنوان تجزیه و تحلیل تعارض

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد دوم)

پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد دوم) دانلود پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی اسکات جلد دوم با عنوان حقوق و پاداش اجرایی

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

مالکیت و سیر تاریخی آن

مالکیت و سیر تاریخی آن دانلود فایل تحقیق در مورد مالکیت و سیر تاریخی آن در قالب ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت فصل یازدهم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد دوم)

پاورپوینت فصل یازدهم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد دوم) دانلود پاورپوینت فصل یازدهم تئوری حسابداری مالی اسکات با عنوان مدیریت سود

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل دوازدهم تئوری حسابداری مالی اسکات

پاورپوینت فصل دوازدهم تئوری حسابداری مالی اسکات دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم تئوری حسابداری مالی اسکات جلد دوم با عنوان تدوین استانداردها مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد دوم)

پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری مالی اسکات (جلد دوم) دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری مالی اسکات با عنوان تدوین استانداردها مسئله های مطرح از دیدگاه سیاسی

توضیحات بیشتر دانلود 17,000 تومان

تحقیق ماشینهای کنترل صنعتی

تحقیق ماشینهای کنترل صنعتی دانلود فایل تحقیق در مورد ماشینهای کنترل صنعتی و فرایند آن در قالب ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

تحقیق ماشینهای سنکرون و آسنکرون

تحقیق ماشینهای سنکرون و آسنکرون دانلود فایل تحقیق در مورد ماشینهای سنکرون و آسنکرون در قالب ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

تحقیق گیاهان دارویی

تحقیق گیاهان دارویی دانلود تحقیق در مورد گیاهان دارویی و انواع آن در قالب ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت فصل اول مدیریت سرمایه گذاری (چارلز پی. جونز)

پاورپوینت فصل اول مدیریت سرمایه گذاری (چارلز پی. جونز) دانلود پاورپوینت فصل اول مدیریت سرمایه گذاری(چارلز پی جونز) با عنوان مقدمه ای برای فهم سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

تحقیق کهکشانها

تحقیق کهکشانها دانلود تحقیق در مورد کهکشانها ، بزرگی،ویژگی‌ها،ریخت شناسی و دسته بندی آن در قالب ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت فصل دوم مدیریت سرمایه گذاری (چارلز پی. جونز)

پاورپوینت فصل دوم مدیریت سرمایه گذاری (چارلز پی. جونز) دانلود پاورپوینت فصل دوم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی جونز با عنوان انواع اوراق بهادار

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل سوم مدیریت سرمایه گذاری چارلز.پی جونز

پاورپوینت فصل سوم مدیریت سرمایه گذاری چارلز.پی جونز دانلود پاورپوینت فصل سوم مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز با عنوان بازارهای اوراق بهادار

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

تحقیق کنترل صنعتی

تحقیق کنترل صنعتی دانلود تحقیق در مورد کنترل صنعتی و پیشرفت PLC در قالب ورد و قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت فصل چهارم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی. جونز

پاورپوینت فصل چهارم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی. جونز دانلود پاورپوینت فصل چهارم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی جونز با عنوان نحوه معامله اوراق بهادار

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل چهارم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی. جونز

پاورپوینت فصل چهارم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی. جونز دانلود پاورپوینت فصل چهارم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی جونز با عنوان نحوه معامله اوراق بهادار

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان