پروتمافایل

پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R)

پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R) پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R)

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR) پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری

پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود خلاصه پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل

دانلود خلاصه پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل دانلود خلاصه پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

پاورپوینت ریسک و بازده بازار

پاورپوینت ریسک و بازده بازار دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ریسک و بازده بازار در حجم 37 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل ارزشیابی سهام، کارآیی بازار، کارآیی بازار مالی، چگونه یک بازار سهام کارا می شود، مراحل کارآیی بازار، کارآیی آربیتراژ، هم ترازی یا تعادلی، اندازه گیری ریسک سبد اوراق بهادار، کو واریانس (هموردایی ) بازده ها، ضریب همبستگی، سبدهای کالای دو س

توضیحات بیشتر دانلود 9,500 تومان

پاورپوینت یادگیری درباره ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی

پاورپوینت یادگیری درباره ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان یادگیری دربارۀ ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی در حجم 52 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل تعیین سطح نرخ های بهره، عوامل بنیادی تعیین کنندۀ سطح نرخ های بهره، نرخ بهرۀ اسمی و نرخ بهرۀ واقعی، رابطۀ دقیق بین نرخ بهرۀ واقعی و نرخ بهرۀ اسمی، نرخ بهرۀ واقعی تعادلی، نرخ بهرۀ اسمی تعادلی، مالیات و نرخ بهرۀ

توضیحات بیشتر دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت اوراق بهادار

پاورپوینت اوراق بهادار دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان اوراق بهادار در حجم 29 اسلاید همراه با توضیحات کامل شامل انواع اوراق بهادار ، رتبه‌ی اعتباری اوراق قرضه‌ی بلند‌مدت شرکت‌ها به وسیله‌ی شرکت مودیز، سیستم رتبه‌بندی استاندارد اند پورز، رتبه اعتباری وام‌های بلند‌مدت، سهام شرکت‌‌ها، سهام شرکتهای سرمایهگذار و صندوقهای مشترک سرمایهگذاری، صندوقهای مشترک سرمایهگذاری،

توضیحات بیشتر دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت جوانان

پاورپوینت جوانان چرا جوانان باید در كانون توجهات قرار گیرند؟ نیمی از عفونتهای جدید در جوانان رخ می‌دهد افراد جوان دست به كارهای پرخطر می‌زنند جوانان از فقدان اطلاعات، مهارتهای زندگی و خدمات رنج می‌برند حقوق افراد جوان زیر پا گذاشته می‌شود افراد جوان‌‌ ‹راه حل› مشكل هستند!

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت كاهش آسیب

پاورپوینت كاهش آسیب اعتیاد یك بیماری مزمن است كه درمان آن بسیار مشكل است آیا باید بیمار معتاد را به حال خود رها كرد تا به HIV آلوده گردد؟ آیابرای كنترل ایدز باید برنامه ای داشت؟ مراحل کاهش آسیب

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت درس 4 هیدرولیك Wellbore، محاسبات افت فشار

پاورپوینت درس 4 هیدرولیك Wellbore، محاسبات افت فشار Hydrostatics Buoyancy Pipe Tension vs Depth Effect of Mud Pressure Laminar and Turbulent Flow Pressure Drop Calculations

توضیحات بیشتر دانلود 7,000 تومان

دانلود پروتکل روانشناسی آموزش راهبرد تصمیم گیری

دانلود پروتکل روانشناسی آموزش راهبرد تصمیم گیری دانلود پروتکل روانشناسی آموزش راهبرد تصمیم گیری

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

دانلود پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

دانلود پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد دانلود پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

دانلود پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

دانلود پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی دانلود پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری

دانلود پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری دانلود پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

پکیج درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی

پکیج درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی پکیج درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

دانلود پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه

دانلود پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه دانلود پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تاب آوری

پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تاب آوری پکیج (پروتکل) آموزشی درمانی تاب آوری

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان

دانلود مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

دانلود مقیاس ریاضی برای کودکان MASC دانلود مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

توضیحات بیشتر دانلود 20,000 تومان