پروتمافایل

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی

پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی

پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی پیشینه و مبانی نظری اخلاق حرفه ای و رهبری مالی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی پس از جمع آوری داده های پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری آنها از اساسی ترین و مهمترین بخش های مرتبط به پایان نامه می باشد و همیشه از بزرگترین دغدغه های هر دانشجویی می باشد بنابراین به منظور کمک به دانشجویان، در این فایل به شرح و توضیح در رابطه با تجزیه واریانس یک طرفه همراه با تفسیر نتایج با ذکر مثال و تمرین عملی با استفاده از نرم افزار SPSS

توضیحات بیشتر دانلود 2,000 تومان

آناتومی گیاه 162 اسلاید

آناتومی گیاه 162 اسلاید آناتومی گیاه 162 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 8,100 تومان

آموزش كاشت گندم 16 اسلاید

آموزش  كاشت گندم 16 اسلاید آموزش كاشت گندم 16 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

آفات سویا 60 اسلاید

آفات سویا 60 اسلاید آفات سویا 60 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 3,500 تومان

آشنایی با نماتد مركبات 14 اسلاید

آشنایی با نماتد مركبات 14 اسلاید آشنایی با نماتد مركبات 14 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 3,500 تومان

آب پنیر محصول جانبی فراورده های لبنی 27 اسلاید

آب پنیر محصول جانبی فراورده های لبنی 27 اسلاید آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی 27 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی چیتگر

پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی چیتگر فایل پاورپوینت با موضوع تحلیل سایت مجتمع مسکونی چیتگر در قالب 22 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت شش سیگما

دانلود پاورپوینت شش سیگما فایل پاورپوینت با موضوع شش سیگما در قالب 53 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت مجموعه خانه عامری ها

دانلود پاورپوینت مجموعه خانه عامری ها قایل پاورپوینت با موضوع مجموعه خانه عامری ها در قالب 43 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

دانلود پاورپوینت شهرها و شهركهای جدید

دانلود پاورپوینت شهرها و شهركهای جدید فایل پاورپوینت با موضوع شهرها و شهركهای جدید در حجم 200 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

اهمیت و كاربردهای گیاهان تراریخته (Transgenic Plants) در كشاورزی مدرن 33 اسلاید

اهمیت و كاربردهای گیاهان تراریخته (Transgenic Plants) در كشاورزی مدرن 33 اسلاید اهمیت و كاربردهای گیاهان تراریخته (Transgenic Plants) در كشاورزی مدرن 33 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 4,200 تومان

انواع بسته بندی گوشت و مواد مصرفی آن 22 اسلاید

انواع بسته بندی گوشت و مواد مصرفی آن 22 اسلاید انواع بسته بندی گوشت و مواد مصرفی آن 22 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 8,500 تومان

مبانی نظری و پیشینه تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه تصمیم گیری در سرمایه گذاری مبانی نظری و پیشینه تصمیم گیری در سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه اضطراب اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه اضطراب اجتماعی مبانی نظری و پیشینه اضطراب اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه یادگیری خودتنظیمی

مبانی نظری و پیشینه یادگیری خودتنظیمی مبانی نظری و پیشینه یادگیری خودتنظیمی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

انگور 27 اسلاید

انگور 27 اسلاید انگور 27 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 4,500 تومان

مبانی نظری و پیشینه هویت و اختلال هویت جنسی

مبانی نظری و پیشینه هویت و اختلال هویت جنسی مبانی نظری و پیشینه هویت و اختلال هویت جنسی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی مبانی نظری و پیشینه هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

اکولوژی گندم 22 اسلاید

اکولوژی گندم 22 اسلاید اکولوژی گندم 22 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 6,600 تومان

مبانی نظری و پیشینه هوش رقابتی

مبانی نظری و پیشینه هوش رقابتی مبانی نظری و پیشینه هوش رقابتی

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

اکولوژی برنج 21 اسلاید

اکولوژی برنج 21 اسلاید اکولوژی برنج 21 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان