پروتمافایل

فایل پاورپوینت بهره برداری جنگل در ایران و دیگر کشورها

فایل پاورپوینت بهره برداری جنگل در ایران و دیگر کشورها فایل پاورپوینت بهره برداری جنگل در ایران و دیگر کشورها بهره برداری جنگل یکی از مهمترین قسمت های مدیریت در جنگل ها می باشد بهره برداری، فعالیتی ضروری در مدیریت جنگل و شامل تمام فعالیت ها از قطع درخت تا تحویل چوب به كارخانه است آشنایی بار روش های مختلف بهره برداری جنگل در ایران و مقایسه آن با سایر روش های رایج در دنیا می تواند به عنوان راهکار مناسب

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

بهره برداری جنگل در ایران و دیگر کشورها

بهره برداری جنگل در ایران و دیگر کشورها بهره برداری جنگل یکی از مهمترین قسمت های مدیریت در جنگل ها می باشد بهره برداری، فعالیتی ضروری در مدیریت جنگل و شامل تمام فعالیت ها از قطع درخت تا تحویل چوب به كارخانه است آشنایی بار روش های مختلف بهره برداری جنگل در ایران و مقایسه آن با سایر روش های رایج در دنیا می تواند به عنوان راهکار مناسبی برای تصمیم گیری در امر مدیریت جنگل باشد

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آیین زندگی

دانلود پاورپوینت آیین زندگی دانلود پاورپوینت آیین زندگی

توضیحات بیشتر دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت سوء مصرف مواد

پاورپوینت سوء مصرف مواد پاورپوینت سوء مصرف مواد

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه فایل پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر مدیریت پروژه در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مبانی ورشکستگی

دانلود پاورپوینت مبانی ورشکستگی فایل پاورپوینت با موضوع مبانی ورشکستگی در حجم 70 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط

دانلود پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط فایل پاورپوینت با موضوع مهارت برقراری ارتباط در حجم 67 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت روابط با مشتریان (CRM)

دانلود پاورپوینت مدیریت روابط با مشتریان (CRM) فایل پاورپوینت با موضوع مدیریت روابط با مشتریان (CRM) در حجم 57 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت سازمان های پیچیده

دانلود پاورپوینت مدیریت سازمان های پیچیده فایل پاورپوینت با موضوع مدیریت سازمان های پیچیده در حجم 221 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی دانشجویان مبانی نظری و پیشینه نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی دانشجویان

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

مبانی نظری و پیشینه نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی مبانی نظری و پیشینه نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان

مبانی نظری و پیشینه نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان مبانی نظری و پیشینه نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان مبانی نظری و پیشینه گروه های مرجع و سبک پوشش جوانان

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه گرایش نوجوانان مددجو به انحرافات اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه گرایش نوجوانان مددجو به انحرافات اجتماعی مبانی نظری و پیشینه گرایش نوجوانان مددجو به انحرافات اجتماعی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین و زایمان طبیعی

مبانی نظری و پیشینه عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین و زایمان طبیعی مبانی نظری و پیشینه عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین و زایمان طبیعی

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه عوامل اجتماعی و رضایت شغلی كاركنان

مبانی نظری و پیشینه عوامل اجتماعی و رضایت شغلی كاركنان مبانی نظری و پیشینه عوامل اجتماعی و رضایت شغلی كاركنان

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه علل و عوامل مهاجرت

مبانی نظری و پیشینه علل و عوامل مهاجرت مبانی نظری و پیشینه علل و عوامل مهاجرت

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه علل انزوای اجتماعی دختران مجرد

مبانی نظری و پیشینه علل انزوای اجتماعی دختران مجرد مبانی نظری و پیشینه علل انزوای اجتماعی دختران مجرد

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری دولتی پیشرفته مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها

پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری دولتی پیشرفته مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها دانلود پاورپوینت فصل پنجم مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها بررسی فصل پنجم مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها پاورپوینت جامع و کامل فصل پنجم مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها کاملترین پاورپوینت فصل پنجم مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها پکیج پاورپوینت فصل پنجم مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها مقاله فصل پنجم

توضیحات بیشتر دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری

پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری دانلود پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری بررسی فرایند تنظیم سند حسابداری پاورپوینت جامع و کامل فرایند تنظیم سند حسابداری کاملترین پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری پکیج پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری مقاله فرایند تنظیم سند حسابداری تحقیق فرایند تنظیم سند حسابداری

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن

مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان