پروتمافایل

پاورپوینت ماشین آلات کشاورزی (دیسک)

پاورپوینت ماشین آلات کشاورزی (دیسک) ماشین آلات کشاورزی دیسک موارد کاربرد دیسک انواع دیسک از نظر اتصال انواع دیسک از نظر کارکرد ساختار دیسکها تنظیمهای دیسکها

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت مگس سفید گلخانه

پاورپوینت مگس سفید گلخانه مگس سفید گلخانه مشخصات ظاهری مگس زیست شناسی مگس دشمنان طبیعی مگسها اصول کلی مدیریت مبارزه تلفیقی با مگس سفید گلخانه

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت نخود

پاورپوینت نخود نخود خواص داروئی نخود ترکیبات نخود خواص نخود‌فرنگی موزائیک تیغه ای نخود فرنگی بیماری برق زد گی نخود سفید

توضیحات بیشتر دانلود 7,000 تومان

ویروس موزاییک خیار و كدو

ویروس موزاییک خیار و كدو خیار و کدو ویروس چگونگی انتقال ویروس موزاییک خیار

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت کشت بدون شخم

پاورپوینت کشت بدون شخم کشت بدون شخم خاکورزی لوازم مناسب برای شخم زنی خاک شخم کم یا بدون شخم در کشاورزی ارگانیک

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت عناصر غذایی و تغذیه باغات

پاورپوینت عناصر غذایی و تغذیه باغات تغذیه باغات بازارپسندی محصولات باغی مقاومت درختان میوه چا لکود محلولپاشی ازت

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت کلزا

پاورپوینت کلزا کــلزا گیاهشناسی کلزا کنترل علف هرز عملیات برای کاهش بذرهای سبز خواص کلزا

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت کشت زعفران

پاورپوینت کشت زعفران زعفران خواص و موارد مصرف زعفران زراعت زعفران برداشت و فرآوری زعفران استفاده دارویی زعفران

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت فرآوری روغن زیتون

پاورپوینت فرآوری روغن زیتون روغن زیتون واریته های زیتون در ایران روشهای برداشت میوه زیتون مراحل استخراج روغن زیتون انواع روغن زیتون

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

علف هرز

علف هرز علف های هرز تقسیم بندی مختلف علف های هرز روشهای مختلف کنترل علف های هرز فواید علف های هرز طبقه بندی علف کشها

توضیحات بیشتر دانلود 7,500 تومان

علف های هرز و كنترل آن درشرایط دیم

علف های هرز و كنترل آن درشرایط دیم علف های هرز ویژگیهای خاص علف هرز طبقه بندی علف هرز مبارزه باعلفهای هرز در دیمزارها نحوه مبارزه شیمیایی وفیزیکی

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت سبزی كاری

پاورپوینت سبزی كاری سبزی کاری انتخاب زمین وسعت سبزیکاری عوامل حاصلخیزی زمین انواع کود طبیعی کرته نوبرکاری خزانه انواع خوشه غلات گوجه‌فرنگی سیب‌زمینی پیاز

توضیحات بیشتر دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت زعفران

پاورپوینت زعفران زعفران پیاز زعفران گل زعفران برگ زعفران زراعت زعفران

توضیحات بیشتر دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت زراعت گیاه یونجه

پاورپوینت زراعت گیاه یونجه گیـاه یـونجه اهمیت یونجه جغرافیای کشت یونجه آماده سازی زمین کاشت کود روش کاشت آفات و بیماریها

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت زراعت چغندر قند

پاورپوینت زراعت چغندر قند چغندر قند انتخاب زمین مناسب کود دهی کاشت بذر آبیاری مبارزه با آفت ها

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت

پاورپوینت روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت نگهداری محصولات عوامل موثر بر فساد محصولات آنزیم زدایی عقیم کردن حرارتی مومی کردن بسته بندی محصولات

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت تولید بذر هیبرید در آفتابگردان

پاورپوینت تولید بذر هیبرید در آفتابگردان آفتاب گردان گیاه‌شناسی آفتابگردان شرایط اقلیمی و آب و هوایی آفتابگردان ارقام آفتابگردان انواع هیبریدها

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت برنج دیم 31 اسلاید

پاورپوینت برنج دیم 31 اسلاید پاورپوینت برنج دیم 31 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 4,100 تومان

پاورپوینت برگ 34 اسلاید

پاورپوینت برگ 34 اسلاید پاورپوینت برگ 34 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 4,400 تومان

پاورپوینت بررسی مكانیسم تحمل گیاهان به شوری 13 اسلاید

پاورپوینت بررسی مكانیسم تحمل گیاهان به شوری 13 اسلاید بررسی مكانیسم تحمل گیاهان به شوری 13 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت بررسی تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتری آزسپیریلوم و ازتو باكتر و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملكرد و اجزا

پاورپوینت بررسی تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتری آزسپیریلوم و ازتو باكتر و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملكرد و اجزا پاورپوینت بررسی تاثیر كود بیولوژیك حاوی باكتری آزسپیریلوم و ازتو باكتر و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملكرد و اجزاء ع~0

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت بررسی اهمیت گل جالیز با تاكید بر روشهای كنترل 34 اسلاید

پاورپوینت بررسی اهمیت گل جالیز با تاكید بر روشهای كنترل 34 اسلاید بررسی اهمیت گل‌جالیز با تاكید بر روشهای كنترل 34 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 3,400 تومان

پاورپوینت بررسی افلاتوكسین M1 در فرآورده های لبنی، روش تشخیص و كاهش آن 56 اسلاید

پاورپوینت بررسی افلاتوكسین M1 در فرآورده های لبنی، روش تشخیص و كاهش آن 56 اسلاید پاورپوینت بررسی افلاتوكسین M1 در فرآورده های لبنی ، روش تشخیص و كاهش آن 56 اسلاید

توضیحات بیشتر دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت اثر عوامل مختلف بر روی گرفتگی غشاهای اولترافیلتراسیون مورد استفاده در صنایع شیر و روشهای كاهش اثر

پاورپوینت اثر عوامل مختلف بر روی گرفتگی غشاهای اولترافیلتراسیون مورد استفاده در صنایع شیر و روشهای كاهش اثر بررسی اثر عوامل مختلف بر روی گرفتگی غشاهای اولترافیلتراسیون مورد استفاده در صنایع شیر و روشهای كاهش اثرا~0

توضیحات بیشتر دانلود 4,500 تومان