پروتمافایل

پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK

پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK جزوه گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت رویكردی به مفاهیم پایه ای و روند تكاملی امور نگهداری و تعمیر

پاورپوینت رویكردی به مفاهیم پایه ای و روند تكاملی امور نگهداری و تعمیر پاورپوینت رویكردی به مفاهیم پایه ای و روند تكاملی امور نگهداری و تعمیر

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

جزوه تایپ شده مدیریت مالی 2 دکتر دری

جزوه تایپ شده مدیریت مالی 2 دکتر دری جزوه تایپ شده مدیریت مالی 2 دکتر دری

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

جزوه تایپ شده مدیریت مالی 1 دکتر دری

جزوه تایپ شده مدیریت مالی 1 دکتر دری جزوه تایپ شده مدیریت مالی 1 دکتر دری

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

جزوه سیستم زمانسنجی با کرنومتر Stop Watch

جزوه سیستم زمانسنجی با کرنومتر Stop Watch جزوه سیستم زمانسنجی با کرنومتر Stop Watch

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

جزوه مدیریت بازاریابی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه مدیریت بازاریابی دانشگاه صنعتی شریف جزوه مدیریت بازاریابی دانشگاه صنعتی شریف

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

جزوه مدیریت عملیات دکتر مهدی شیخ زاده دانشگاه صنعتی شریف

جزوه مدیریت عملیات دکتر مهدی شیخ زاده دانشگاه صنعتی شریف جزوه مدیریت عملیات دکتر مهدی شیخ زاده دانشگاه صنعتی شریف

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

جزوه درس مدیریت استراتژیک تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه درس مدیریت استراتژیک تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف جزوه درس مدیریت استراتژیک تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

جزوه طراحی محصول

جزوه طراحی محصول جزوه طراحی محصول

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

جزوه ی تایپ شده ی تحلیل آماری

جزوه ی تایپ شده ی تحلیل آماری جزوه ی تایپ شده ی تحلیل آماری

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

جزوه تحلیل پوششی داده ها

جزوه تحلیل پوششی داده ها جزوه تحلیل پوششی داده ها تحلیل پوششی داده ها چیست؟ معرفی مدل های کارایی کاربرد مدل های کارایی رتبه بندی تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها کارایی هزینه، درآمد کاربرد کارایی هزینه، درآمد اطلاعات حاصل ازتحلیل پوششی داده ها مدل CCR اصول CCR تقریبی از تابع تولید مدل CCR مدل CCR ماهیت ورودی مدل CCR ماهیت خروجی

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

جزوه آشنایی مقدماتی با تعاریف نظریه بازی

جزوه آشنایی مقدماتی با تعاریف نظریه بازی جزوه آشنایی مقدماتی با تعاریف نظریه بازی

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

آشنایی با نرم‌افزار اقتصاد سنجی EViews

آشنایی با نرم‌افزار اقتصاد سنجی EViews آشنایی با نرم‌افزار اقتصاد سنجی EViews

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

جزوه هوش محاسباتی Soft Computing دانشگاه شهید بهشتی دکتر زندیه

جزوه هوش محاسباتی Soft Computing دانشگاه شهید بهشتی دکتر زندیه هوش محاسباتی Soft Computing دانشگاه شهید بهشتی دکتر زندیه

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری دانشگاه علامه طباطبایی

پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری دانشگاه علامه طباطبایی پاورپوینت استراتژی های قیمت گذاری دانشگاه علامه طباطبایی

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت سیستم مدیریت تولید MRP II

پاورپوینت سیستم مدیریت تولید MRP II پاورپوینت سیستم مدیریت تولید MRP II

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

جزوه مفاهیم مدیریت و کنترل موجودی

جزوه مفاهیم مدیریت و کنترل موجودی جزوه مفاهیم مدیریت و کنترل موجودی

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت نظام تولید بهنگام JIT

پاورپوینت نظام تولید بهنگام JIT پاورپوینت نظام تولید بهنگام JIT

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

جزوه آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

جزوه آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP جزوه آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

جزوه تایپ شده ی اقتصاد مهندسی دانشگاه امیرکبیر

جزوه تایپ شده ی اقتصاد مهندسی دانشگاه امیرکبیر جزوه تایپ شده ی اقتصاد مهندسی دانشگاه امیرکبیر

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

جزوه بسیار عالی کلیات مدیریت کیفیت، دکتر احمد صادقی

جزوه بسیار عالی کلیات مدیریت کیفیت، دکتر احمد صادقی جزوه ی بسیار عالی کلیات مدیریت کیفیت، دکتر احمد صادقی

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت تولید ناب

پاورپوینت تولید ناب پاورپوینت تولید ناب

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

سمینار كاربرد كاﻣﭙﻴﻮتر درمهندسی صنایع Applied ERP دانشگاه صنعتی شریف

سمینار كاربرد كاﻣﭙﻴﻮتر درمهندسی صنایع Applied ERP دانشگاه صنعتی شریف پروژه ی ERP با فرمت ورد و قابل ویرایش سمینار كاربرد كاﻣﭙﻴﻮتر درمهندسی صنایع Applied ERP دانشگاه صنعتی شریف

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه مقدمه ای درباره مهندسی حمل و نقل علم و صنعت

جزوه مقدمه ای درباره مهندسی حمل و نقل علم و صنعت جزوه مقدمه ای درباره مهندسی حمل و نقل

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان