پروتمافایل

سدهای لاستیكی

سدهای لاستیكی سدهای لاستیکی اساس کار سدهای لاستیکی امکان احداث سدهای لاستیکی در ایران مزایای سدهای لاستیکی انواع سدهای لاستیکی

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

سد سازی تا قبل از هخامنشیان

سد سازی تا قبل از هخامنشیان سد سازی هخامنشیان سد قلعه رستم سد شعیبیه سد کارون سد سکندر

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت موج شکن‌های انزلی

پاورپوینت موج شکن‌های انزلی موج شکن موج شکن های انزلی موج شکن در قسمت غازیان

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

دانلود پاورپوینت بهمن

دانلود پاورپوینت بهمن فایل پاورپوینت با موضوع مطالعه و بررسی بهمن درحجم 21 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 2,500 تومان

تحقیق در مورد اتمسفر زمین

تحقیق در مورد اتمسفر زمین تحقیق در مورد اتمسفر زمین اتمسفر چیست؟ در لایه‌های جو زمین فشار ناشی از هوای محیط به چگالی هوا و ارتفاع از سطح زمین ، دمای هوا و سرعت وزش باد وابسته است این فشار بیشترین مقدارش را در سطح دریا دارد و در ارتفاعات بالا به شدت با تابع نمایی کاهش می‌یابد برای همین است که در بالای کوه تخم مرغ زودتر پخته می‌شود و یا اینکه آب سریعتر می‌جوشد، زیرا فشار هو

توضیحات بیشتر دانلود 7,000 تومان

جزوه آموزش نرم افزار GIS

جزوه آموزش نرم افزار GIS جزوه آموزش نرم افزار GIS

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

پیشینه و مبانی نظری نوسازی و بهسازی بافت فرسوده مبانی نظری و پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری

پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها

پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا

پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا مبانی نظری و پیشینه نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی

پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها

پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی

پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی مبانی نظری و پیشینه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر

پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر مبانی نظری و پیشینه نقش ژئوپلیتیک بنادر

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست

پیشینه و مبانی نظری نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست مبانی نظری و پیشینه نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم

پیشینه و مبانی نظری نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم مبانی نظری و پیشینه نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری

پیشینه و مبانی نظری نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری مبانی نظری و پیشینه نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری مكان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی

پیشینه و مبانی نظری مكان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی مبانی نظری و پیشینه مكان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو

پیشینه و مبانی نظری مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو مبانی نظری و پیشینه مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک رویشگاه مانگرو

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی

پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی مبانی نظری و پیشینه مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران

پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران مبانی نظری و پیشینه مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری مدیریت روستایی

پیشینه و مبانی نظری مدیریت روستایی مبانی نظری و پیشینه مدیریت روستایی

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان مبانی نظری و پیشینه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان

پیشینه و مبانی نظری مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه

پیشینه و مبانی نظری مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راه

توضیحات بیشتر دانلود 15,000 تومان