پروتمافایل

پاورپوینت دستگاه گردش خون

پاورپوینت دستگاه گردش خون فایل پاورپونت باموضوع دستگاه گردش خون در قالب 60 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

اثرات داروها بر روی‌ وضعیت‌ تغدیه‌ای‌ افراد

اثرات داروها بر روی‌ وضعیت‌ تغدیه‌ای‌ افراد در افراد چاق‌ مصرف كننده داروهای‌ مقلد سمپاتیك‌ رژیم‌ غذایی‌ آنها بایستی‌ به‌ نحوی‌ تنظیم‌ گردد كه‌ كلیه مواد مغذی‌ ضروری‌ را به‌ میزان‌ كافی‌ دریافت‌ نمایند و فقط‌ میزان‌ كالری‌ دریافتی‌ آنها كاهش‌ یافته ‌باشد در این‌ صورت‌ این‌ بیماران‌ در دوره كاهش وزن دچار كمبود دریافت‌ مواد مغذی‌ ضروری‌ نخواهند شد ***داروهای‌ مقلد سمپاتیك‌ بویژه‌ دكستروام

توضیحات بیشتر دانلود 36,000 تومان

پاورپوینت آشنایی با معده

پاورپوینت آشنایی با معده معده زخم معده اسید معده آستر مخاط بافت های سازنده معده

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت کبد

پاورپوینت کبد کبد عملکرد کبد آزمونهای کبدی بیوپسی کبد سیروز کبدی

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت سنسورهای پزشکی

پاورپوینت سنسورهای پزشکی سنسورهای پزشکی کاربرد سنسورهای پزشکی مشخصات سنسور الکترولیتهای تحریک الکترودهای سطحی الکترود خشک

توضیحات بیشتر دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت سندرم روده تحریک پذیر

پاورپوینت سندرم روده تحریک پذیر سندرم روده تحریک پذیر نشانه های سندرم روده تحریک پذیر تشخیص سندرم روده تحریک پذیر درمان

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت سلولهای سرطانی

پاورپوینت سلولهای سرطانی سلول سرطانی سلولهای بنیادی سیستم هماتوپویتیک سرطانی شدن سلولهای بنیادی CSC در سرطان سینه

توضیحات بیشتر دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت سرطان روده بزرگ

پاورپوینت سرطان روده بزرگ سرطان روده بزرگ عوامل خطر توده های خوش خیم التهاب زخم شونده روده روشهای درمانی

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت emg

پاورپوینت emg ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺎر ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﻋﻀﻠﻪ اﺳﺖاﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪل ﻏﺸﺎء ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮاوا ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺎرﻛﻮﻟﻤﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺷﺮح داده شودﺗﻌﺎدلﻳﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎی دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﻠﻮل ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻏﺸﺎء ﺗﺎرﻋـﻀﻼﻧﻲ ﻣـﻲ ﺷــﻮد )0ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ 80ﺗــﺎ 90 ﻣﻴﻠــﻲ وﻟــﺖ وﻗﺘــﻲ ﻋــﻀ

توضیحات بیشتر دانلود 11,000 تومان

دانلود پاورپوینت اختلالات مری

دانلود پاورپوینت اختلالات مری دانلود پاورپوینت اختلالات مری

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت توانبخشی

پاورپوینت توانبخشی توانبخشی عبارت است از مجموعه ای از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشکی ، آموزشی ، حرفه ای و اجتماعی است که برای بازتوانی فرد معلول و ارتقای سطح کار آرایی او در بالاترین حد ممکن به منظور دستیابی به یک زندگی مستقل ودر جامعه عرضه می گردد

توضیحات بیشتر دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت پوكی استخوان osteoprosis

پاورپوینت پوكی استخوان osteoprosis پوكی استخوان باعث از دست رفتن استحكام استخوان ها می شود علت این مسئله از دست دادن مینرال هایی مثل كلسیم است كه باعث ایجاد استخوان هایی ضعیف می شود

توضیحات بیشتر دانلود 6,300 تومان

بررسی نقش عوامل موثر در ترک اعتیاد

بررسی نقش عوامل موثر در ترک اعتیاد هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل موثر در ترك اعتیاد بود تا با شناسایی این عوامل بتوان برنامه های پیشگیرانه و بازپرورانه متناسب را بر ای افراد معتاد تدارك دید

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت سرطان خون

پاورپوینت سرطان خون سرطان خون علائم هشدار دهنده سرطان خون الگوهای درمان لوسمی

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت بررسی دستگاه همودیالیز

پاورپوینت بررسی دستگاه همودیالیز فیزیولوژی سیستم کلیوی زوال کلیوی دستگاه همودیالیز

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت هپاتیت ویروسی

پاورپوینت هپاتیت ویروسی هپاتیت ویروسی هپاتیتA هپاتیتB هپاتیت c هپاتیت D هپاتیت E هپاتیت G

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت پیلونفریت حاد

پاورپوینت پیلونفریت حاد پیلونفریت حاد عوامل موثردرپیچیدگی پیلونفریت اپیدمیولوژی اتیولوژی تشخیص افتراقی درمان پیلونفریت حاد

توضیحات بیشتر دانلود 6,500 تومان

مجموعه مقالات پزشکی

مجموعه مقالات پزشکی بهترین مجموعه مقالات پزشکی که با استفاده از آن میتوان به راحتی مقاله نوشت و بیشتر برای افراد دانشجو لازم است

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درخودماندگی (اوتیسم)

پاورپوینت درخودماندگی (اوتیسم) درخودماندگی(اوتیسم) ضوابط تشخیص اوتیسم درمان اوتیسم

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت دستگاه گردش خون

پاورپوینت دستگاه گردش خون دستگاه گردش خون عروق خونی اصول پایه ای دستگاه گردش خون جریان تیغه ای یا لامینر ا ثر هماتوکریت بر ویسکوزیته خون تاثیر اعصاب خودمختار بر فشار خون دریچه های وریدی منابع ذخیره خون سیستم لنفاتیك

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت جذام هپاتیت سرطان

پاورپوینت جذام هپاتیت سرطان جذام هپاتیت سرطان انواع جذام ویروس هپاتیت و انواع آن انواع سرطان

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت دیابت

پاورپوینت دیابت دیابت انواع دیابت علائم اولیه دیابت پیشگیری از دیابت درمان دیابت

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت نارسایی قلبی

پاورپوینت نارسایی قلبی نارسایی قلبی عروق مغزی نارسایی سمت راست قلب اکو کاردیوگرام انزیم انژیو تانسین درمان طبی

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت بواسیر

پاورپوینت بواسیر تعریف بواسیر علائم بواسیر علل بواسیر تشخیص بواسیر درمان بواسیر

توضیحات بیشتر دانلود 5,500 تومان