پروتمافایل

دانلود پاورپوینت اصول طراحی پرسشنامه

دانلود پاورپوینت اصول طراحی پرسشنامه قایل پاورپوینت با موضوع اصول طراحی پرسشنامه در حجم 67 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات بیشتر دانلود 70,000 تومان

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون اندازه گیری عملکرد کارکنان را در حوزه ی وظایف شغلی

توضیحات بیشتر دانلود 2,500 تومان

پرسشنامه ادارک از عدالت توزیعی و رویه ای (یون و تای، 2002)

پرسشنامه ادارک از عدالت توزیعی و رویه ای (یون و تای، 2002) دانلود پرسشنامه ادارک از عدالت توزیعی و رویه ای در حجم 3 صفحه ورد قابل ویرایش ویژه انجام تحقیقات و مقالات دانشگاهی در حوزه رشته مدیریت

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی دانلود پرسشنامه هوش عاطفی همراه با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و منابع

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون دانلود پرسشنامه استاندارد و 18 سوالی مهارت های ارتباطی بارتون

توضیحات بیشتر دانلود 2,300 تومان

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

توضیحات بیشتر دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)

پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) پرسشنامه تعارض کارخانواده (نت مه یر،1996)

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری

چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه ارگونومی

پرسشنامه ارگونومی پرسشنامه ارگونومی

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های SCL90 و ایزنک

پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های SCL90 و ایزنک پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های SCL90 و ایزنک

توضیحات بیشتر دانلود 15,200 تومان

پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های IQ EQ MBTI NEO

پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های IQ EQ MBTI NEO آزمون های جذب و استخدام شامل تست های IQ EQ MBTI NEO

توضیحات بیشتر دانلود 5,900 تومان

پرسشنامه فساد اداری محقق ساخته همراه با ابعاد

پرسشنامه فساد اداری محقق ساخته همراه با ابعاد پرسشنامه فساد اداری محقق ساخته همراه با ابعاد

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات

دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات

توضیحات بیشتر دانلود 10,000 تومان

پرسشنامه فرمت اصلی انگلیسی انالیز مشاغل

پرسشنامه فرمت اصلی انگلیسی انالیز مشاغل پرسشنامه فرمت اصلی انگلیسی انالیز مشاغل

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

فرم پرسشنامه باز خروج از سازمان ( منابع انسانی)

فرم پرسشنامه باز خروج از سازمان ( منابع انسانی) فرم پرسشنامه باز خروج از سازمان ( منابع انسانی)

توضیحات بیشتر دانلود 7,200 تومان

پرسشنامه بلوغ منابع انسانی و زیر ساخت های آن

پرسشنامه بلوغ منابع انسانی و زیر ساخت های آن پرسشنامه بلوغ منابع انسانی و زیر ساخت های آن

توضیحات بیشتر دانلود 12,000 تومان

پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ

پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان
12>