پروتمافایل

ریاضی عمومی یک و دو پارسه

ریاضی عمومی یک و دو پارسه کتاب‌های پارسه شامل مباحث پایه‌ای و آکادمیک در هر درس می‌باشند بطوریکه می‌توانند به عنوان مرجعی جامع و مناسب در اختیار دانشجویان مقطع کارشناسی قرار بگیرند

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

بهترین جزوه فوق العاده ساختمان داده موسسه پارسه

بهترین جزوه فوق العاده ساختمان داده موسسه پارسه آیا به دنبال جزوه یا کتابی جامع جهت آزمون ارشد کامپیوتر دولتی می گردید آیا به دنبال یک منبع عالی جهت استخدامی رشته کامپیوتر می گردید منبع عالی کنکور و استخدامی

توضیحات بیشتر دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت خودکشی از دیدگاه روان پزشکی

پاورپوینت خودکشی از دیدگاه روان پزشکی خودکشی عوامل خطر روان پزشکی اختلالات روانی به ویژه اختلالات خلقی(افسردگی ها و اختلالات دوقطبی) سو مصرف مواد

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

جزوه گسسته قلی زاده

جزوه گسسته قلی زاده جزوه گسسته قلی زاده

توضیحات بیشتر دانلود 2,000 تومان

جزوه اعداد مختلط

جزوه اعداد مختلط جزوه اعداد مختلط

توضیحات بیشتر دانلود 2,000 تومان

جزوه کنترل صنعتی

جزوه کنترل صنعتی جزوه کنترل صنعتی

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه ویژوال بیسیک

جزوه ویژوال بیسیک جزوه ویژوال بیسیک

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

جزوه فیزیک 3

جزوه فیزیک 3 جزوه فیزیک 3

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه کنترل فرایندها

جزوه کنترل فرایندها جزوه کنترل فرایندها

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه ماشینهای الکتریکی2

جزوه ماشینهای الکتریکی2 جزوه ماشینهای الکتریکی2

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه علم مواد

جزوه علم مواد جزوه علم مواد

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه دینامیک ماشینها

جزوه دینامیک ماشینها جزوه دینامیک ماشینها

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه آزفیزیک2

جزوه آزفیزیک2 جزوه آزفیزیک2

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه زبان ماشین

جزوه زبان ماشین جزوه زبان ماشین

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه استاتیک

جزوه استاتیک جزوه استاتیک

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

جزوه درس استاتیک

جزوه درس استاتیک جزوه درس استاتیک

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه مفاهیم سیستمها و محدوده سیستم های اطلاعاتی

جزوه مفاهیم سیستمها و محدوده سیستم های اطلاعاتی جزوه مفاهیم سیستمها و محدوده سیستم های اطلاعاتی

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه چرخه عمر و امکانسنجی پروژه

جزوه چرخه عمر و امکانسنجی پروژه جزوه چرخه عمر و امکانسنجی پروژه

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه مجموعه های فازی

جزوه مجموعه های فازی جزوه مجموعه های فازی

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

آموزش نرم افزار msp

آموزش نرم افزار msp آموزش نرم افزار msp

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه فولاد

جزوه فولاد جزوه فولاد

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان

گزارش کار فیزیک

گزارش کار فیزیک گزارش کار فیزیک

توضیحات بیشتر دانلود 3,000 تومان

جزوه فیزیک 2

جزوه فیزیک 2 جزوه فیزیک2

توضیحات بیشتر دانلود 4,000 تومان