پروتمافایل

مقاله دستگاه تولید سوخت بیودیزل

مقاله دستگاه تولید سوخت بیودیزل دستگاه تولید سوخت بیودیزل به همراه توضیحات کامل

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقاله خودروی هیبریدی چگونه کار می کند

مقاله خودروی هیبریدی چگونه کار می کند خودروی هیبریدی چگونه کار می کند به همراه توضیحات کامل

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

مقاله بررسی پدیده خستگی مواد و فلزات

مقاله بررسی پدیده خستگی مواد و فلزات بررسی پدیده خستگی مواد و فلزات

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقاله چگونه یک سیستم سوخت رسانی انژکتوری کار میکند

مقاله چگونه یک سیستم سوخت رسانی انژکتوری کار میکند چگونه یک سیستم سوخت رسانی انژکتوری کار میکند به همراه توضیحات

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقاله درباره چگونه خودرو خود را سالم نگهداریم

مقاله درباره چگونه خودرو خود را سالم نگهداریم چگونه خودرو خودر خود را سالم نگهداریم به همراه توضیحات

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

جزوه آشنایی با پمپ ها

جزوه آشنایی با پمپ ها جزوه آشنایی با پمپ ها همراه با توضیحات کامل

توضیحات بیشتر دانلود 8,000 تومان

مقاله توان راکتیو چیست

مقاله توان راکتیو چیست توان راکتیو چیست و کاربرد آن در صنعت

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقاله تعریف خوردگی فلزات

مقاله تعریف خوردگی فلزات تعریف خوردگی فلزات به همراه توضیحات کامل

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

مقاله در مورد ترمودینامیک

مقاله در مورد ترمودینامیک ترمودینامیک به همراه توضیحات کامل

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقاله درباره پمپ

مقاله درباره پمپ پمپ و انواع آن همراه با توضیحات کامل

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقاله درمورد پمپ هیدرولیكی

مقاله درمورد پمپ هیدرولیكی پمپ هیدرولیكی در صنعت همراه با توضیحات کامل

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقاله درباره پروفیل های طولی وعرضی

مقاله درباره پروفیل های طولی وعرضی پروفیل های طولی وعرضی همراه با توضیحات کامل

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقاله درمورد شبکه ها و پروتکل های صنعتی

مقاله درمورد شبکه ها و پروتکل های صنعتی شبکه ها و پروتکل های صنعتی همراه با توضیحات کامل

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

مقاله پرس چیست و چگونه کار می کند

مقاله پرس چیست و چگونه کار می کند پرس چیست و چگونه کار می کند و مشکلات دستگاه پرس

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقاله درمورد باندها و کلاچ ها

مقاله درمورد باندها و کلاچ ها تعریف باندها و کلاچ ها و انواع ان همراه توضیحات

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقاله بازرسی جوش

مقاله بازرسی جوش بازرسی جوش و انواع مشکلات و موانع و عیوب جوشکاری

توضیحات بیشتر دانلود 6,000 تومان

مقاله در مورد ایزو استاندارد جهانی

مقاله در مورد ایزو استاندارد جهانی مقاله درمورد ایزو استاندارد جهانی وسیستم مدیریت محیطی

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

سوالات ازمون فنی حرفه ای کتیا

سوالات ازمون فنی حرفه ای کتیا چندین ازمون فنی حرفه ای کتیا

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقاله انواع موتورهای الکتریکی

مقاله انواع موتورهای الکتریکی انواع موتورهای الکتریکی و کاربرد آن ها

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

ازمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی (سطح شیبدار)

ازمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی (سطح شیبدار) ازمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی و سطح شیب دار

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

ازمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی (سطح افقی)

ازمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی (سطح افقی) ازمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک ایستایی و سطح افقی

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

آزمایش اندازه گیری به وسیله کولیس و ریز سنج

آزمایش اندازه گیری به وسیله کولیس و ریز سنج تحقیق و آزمایش اندازه گیری به وسیله کولیس و ریز سنج

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

مقاله انتقال قدرت دستی چگونه کار می کند

مقاله انتقال قدرت دستی چگونه کار می کند مقاله درباره چگونگی انتقال قدرت دستی و توضیحات کامل ان

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان

آموزش سیم پیچی موتور Ac

آموزش سیم پیچی موتور Ac آموزش سیم پیچی موتور Ac همراه با محاسبات وفرمول ها

توضیحات بیشتر دانلود 5,000 تومان